AGB-codeTarieven

  • Intakegesprek ouders (gratis) Hierdoor kunnen jullie goed kijken of kinderpraktijk Marijn de juiste plaats voor jullie kind is.
  • Kindsessie €75,- (60 min.)
  • Vervolg- of eindgesprek met ouders  €75,- (60 min.)
  • Ouderbegeleiding €75,- (60 min.)
  • Observatie op school €75,- (60 min.)
  • Verslaglegging schoolobservatie €75,-
  • Overleg met school (max. 30 minuten) €50,-

Sessies worden per traject (over het algemeen bestaande uit 5 kindsessies en een evaluatie/eindgesprek met ouders), na het intakegesprek, in rekening gebracht middels een factuur.

De kosten voor Integratieve Kindercoaching en – Counseling worden door een groot aantal zorgverzekeraars in het aanvullend pakket vergoed. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ heb een AGB code. Via deze link kunt u nagaan in hoeverre de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg registratienummer: 9246 vakgroep VPMW 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Registratienummer: 200666R

AGB-code praktijk 90068178

AGB- code behandelaar (Marijn Ruhé): 90109178

 

 

 

 

Contact

Kinderpraktijk Marijn

Lokaalspoor 37

6846GN Arnhem Schuytgraaf.

026-8408460

marijn@kinderpraktijkmarijn.nl

Of vul het contactformulier hieronder in.

kindercoaching

Kinderpraktijk Marijn